Cụm công nghiệp Ba Hàng vẫn chưa có Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.

Theo Báo cáo kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại Cụm công nghiệp Ba Hàng thuộc phường Nam Đồng, thành phố Hải Dương của Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương, Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Ba Hàng do Công ty Thương mại vận tải Thành Đạt làm chủ đầu tư được UBND tỉnh Hải Dương cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu năm 2009. Tuy nhiên, phải đến năm 2016, Cụm công nghiệp Ba Hàng mới được UBND tỉnh Hải Dương thành lập theo Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 30/3/2016.

Hiện tại có 27 cơ sở đã và đang đầu tư vào Cụm công nghiệp Ba Hàng gồm 11 cơ sở thứ cấp lập dự án, được Nhà nước cho thuê đất; 16 cơ sở thuê lại nhà xưởng của các cơ sở thứ cấp để sản xuất hoặc làm kho chứa hàng. Kết quả kiểm tra cho thấy chủ đầu tư là Công ty Thương mại vận tải Thành Đạt chưa có Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho hoạt động của Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Ba Hàng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Chủ đầu tư cũng chưa hoàn thành việc xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp, trong đó có công trình xử lý nước thải tập trung. Ngoài làm chủ đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Ba Hàng, Công ty Thương mại vận tải Thành Đạt còn làm chủ đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất gạch tuynel và kinh doanh dịch vụ, thương mại nằm trong Cụm công nghiệp này. Dự án này cũng chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với 20 cơ sở hoạt động trong Cụm công nghiệp Ba Hàng (7 cơ sở còn lại đã dừng hoạt động, chưa hoạt động hoặc chỉ thuê nhà xưởng làm kho chứa, không thuộc đối tượng kiểm tra), có tới 16 cơ sở còn tồn tại, vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động như: Không có thủ tục môi trường; không đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ chương trình quan trắc chất thải; không báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo quy định; xả nước thải, khí thải có thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường cho phép ra ngoài môi trường…

Trong số đó, 11 cơ sở không có thủ tục môi trường như: Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận theo quy định là: Công ty Thương mại vận tải Thành Đạt, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Việt Hòa, Công ty Cổ phần Công nghệ FMAN, Công ty TNHH Thương mại Hồng Thịnh HD, Công ty TNHH MTV Thương mại Thành Dục Việt Nam, Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Phương Đông, Công ty TNHH Trường Phát HD, Công ty TNHH Sheng Wei Việt Nam, Công ty TNHH MTV Quạt điện Việt Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế LIMICO-HD, Cơ sở của ông Phạm Ngọc Biên.

Ngoài các cơ sở không có thủ tục môi trường, có 4 cơ sở thuộc đối tượng phải thực hiện đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại nhưng vẫn chưa thực hiện đăng ký theo quy định là Công ty TNHH Cơ điện An Lai Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Việt Hòa, Công ty Cổ phần Công nghệ FMAN và Công ty TNHH Thương mại Hồng Thịnh HD; 3 cơ sở không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ chương trình quan trắc chất thải theo quy định gồm: Công ty TNHH Cơ điện An Lai Việt Nam, Công ty Cổ phần Q&T và Công ty Cổ phần Viotex; 3 cơ sở xả khí thải, nước thải có thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường cho phép là Công ty Cổ phần Thương mại dầu khí Hưng Long (xả khí thải vượt quy chuẩn), Công ty TNHH Cơ điện An Lai Việt Nam và Công ty Cổ phần đầu tư Quốc tế (xả nước thải vượt quy chuẩn); 2 cơ sở không xây dựng hoặc xây dựng không đúng quy định về công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường là Công ty TNHH Cơ điện An Lai và Công ty Cổ phần Quốc tế Q&T…

Căn cứ kết quả kiểm tra và các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương kiến nghị UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Ba Hàng là Công ty Thương mại và vận tải Thành Đạt phải thực hiện rà soát, xác định rõ các ngành nghề thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp, không thu hút ngành nghề sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, không có ngành nghề cho thuê nhà xưởng đối với dự án thứ cấp.

Chủ đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp nếu thực hiện hoạt động cho thuê nhà xưởng thì phải đầu tư hạ tầng kỹ thuật nhà xưởng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy phù hợp cho các ngành nghề thuê nhà xưởng. Ngoài ra, chủ đầu tư phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho hoạt động Cụm công nghiệp Ba Hàng, tăng cường công tác phối hợp vói các Sở, ngành để hoàn thiện quy hoạch cụm, hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường như hệ thống thu, thoát nước mặt độc lập với hệ thống thu gom và xử lý nước thải, hệ thống cây xanh tạo cảnh quan và cách ly với khu vực xung quanh…


Nhiều doanh nghiệp trong Cụm công nghiệp Ba Hàng còn tồn tại những vấn đề liên quan đến lĩnh vực môi trường.

Bên cạnh những kiến nghị với UBND tỉnh Hải Dương, Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương sẽ củng cố hồ sơ, tài liệu liên quan đến các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường của các cơ sở, tham mưu xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chủ đầu tư một Cụm công nghiệp lớn với vài chục doanh nghiệp hoạt động nhiều năm nhưng lại phớt lờ các quy định trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cần phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Nhiều năm qua, người dân phường Nam Đồng, thành phố Hải Dương đã phải chịu rất nhiều nỗi khổ do ô nhiễm môi trường nước, không khí phát sinh từ hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trong Cụm công nghiệp Ba Hàng. Những tồn tại, vi phạm phải sớm được khắc phục để thành phố Hải Dương thực sự là đô thị xanh, sạch, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân.

Vị Thủy

Nguồn https://baoxaydung.com.vn/
Link bài gốc

https://baoxaydung.com.vn/hai-duong-nhieu-vi-pham-trong-linh-vuc-moi-truong-o-cum-cong-nghiep-ba-hang-324162.html